สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00004
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00171
เดือนก่อน 00485
ปีนี้ 02664
ปีก่อน 03203
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื่้นที่กองทุน Long Term Care - 23 พ.ค. 2567(ดู 2) 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1  - 20 พ.ค. 2567(ดู 4) 
  โครงการครอบครัวอบอุ่นพิชิตโรคเรื้องรัง - 20 พ.ค. 2567(ดู 4) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 9 พ.ค. 2567(ดู 11) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 9 พ.ค. 2567(ดู 26) 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1 - 16 เม.ย. 2567(ดู 8) 
  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗  - 10 เม.ย. 2567(ดู 48) 
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 53) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 17 ส.ค. 2566(ดู 293) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ - 3 ส.ค. 2566(ดู 392) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก)  - 3 ส.ค. 2566(ดู 343) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 397) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 369) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 381) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ภายในตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-14
  ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งตามถนนสายจากบ้านขี้เหล็กหมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-07
  ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งตามถนน สายจากสี่แยกบ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-07
  ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งตามถนนสายจากบ้านขี้เหล็กหมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดู 38)

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จากสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ (ดู 51)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด (ดู 360)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 339)

ยางพารา (ดู 917)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567 : [26 ธ.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรม-สมาชิก 2567 : [25 ธ.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2567 : [7 พ.ย. 2567]
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy : [4 ต.ค. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี2567 : [4 เม.ย. 2567]
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม : [1 เม.ย. 2567]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2567 : [29 มี.ค. 2567]
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [25 มี.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [25 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม