สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00011
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00177
เดือนก่อน 00214
ปีนี้ 02884
ปีก่อน 03203
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด" - 18 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 14 มิ.ย. 2567(ดู 2) 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ - 28 พ.ค. 2567(ดู 15) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 พ.ค. 2567(ดู 10) 
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื่้นที่กองทุน Long Term Care - 23 พ.ค. 2567(ดู 17) 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1  - 20 พ.ค. 2567(ดู 15) 
  โครงการครอบครัวอบอุ่นพิชิตโรคเรื้องรัง - 20 พ.ค. 2567(ดู 16) 
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 63) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 17 ส.ค. 2566(ดู 304) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ - 3 ส.ค. 2566(ดู 401) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก)  - 3 ส.ค. 2566(ดู 351) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 407) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 378) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 392) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-18
  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-17
  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มวังไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหินลาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-05-27
  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13

ภาพกิจกรรม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดู 1)

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดู 52)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด (ดู 370)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 351)

ยางพารา (ดู 943)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567 : [26 ธ.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรม-สมาชิก 2567 : [25 ธ.ค. 2567]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2567 : [7 พ.ย. 2567]
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy : [4 ต.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ6เดือน : [8 พ.ค. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี2567 : [4 เม.ย. 2567]
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม : [1 เม.ย. 2567]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2567 : [29 มี.ค. 2567]
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [25 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม