สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00001
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00021
เดือนก่อน 00413
ปีนี้ 01853
ปีก่อน 04320
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - 4 ก.ย. 2566(ดู 11) 
  กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด  - 24 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม (Triple P) ประจำปี ๒๕๖๖ - 23 ส.ค. 2566(ดู 14) 
  โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัดอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี ๒๕๖๖ - 10 ส.ค. 2566(ดู 14) 
  โครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดแก้ไขปัญหายาเสพติด - 30 ก.ค. 2566(ดู 17) 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ - 28 ก.ค. 2566(ดู 15) 
  โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - 27 ก.ค. 2566(ดู 14) 
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 17 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ - 3 ส.ค. 2566(ดู 21) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก)  - 3 ส.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 48) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 48) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 49) 
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 44) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่องสำหรับปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 / 2566 ของโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-28
  ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๒๑ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ภายในตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการชุมชนยั่งยืนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (ดู 13)

โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 38)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 38)

ยางพารา (ดู 553)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 2566 - 2570 : [2 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ : [5 ก.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [17 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 : [12 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) : [10 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6เดือน : [4 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม