สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00008
วานนี้ 00002
เดือนนี้ 00020
เดือนก่อน 00743
ปีนี้ 02935
ปีก่อน 04320
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  - 5 ธ.ค. 2566(ดู 1) 
  โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - 5 ธ.ค. 2566(ดู 1) 
  ออกตรวจที่ทำแปลงผักเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กล้าโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด - 22 พ.ย. 2566(ดู 6) 
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ต้อนรับ พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๔)  - 10 พ.ย. 2566(ดู 6) 
  มอบเข็มชุมชนยั่งยืนโดยพลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด - 24 ต.ค. 2566(ดู 19) 
  วันปิยมหาราช ๒๕๖๖ - 23 ต.ค. 2566(ดู 15) 
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 17 ส.ค. 2566(ดู 48) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ - 3 ส.ค. 2566(ดู 96) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก)  - 3 ส.ค. 2566(ดู 92) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 123) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 120) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 129) 
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 86) 
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการจิตอาสาปลูกผักพระราชทานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-04
  จ้างเหมาจัดสถานที่/เครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสาปลูกผักพระราชทานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-04
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่โพธิ์ชัย ถึงบ้านคำแม่แส่ง (ช่วงวัดมงคลธรรมจรัญวนาราม) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสุจิณโน (คุ้มบ้านดอน) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๐๙๗ ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-15

ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู 0)

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 0)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 56)

ยางพารา (ดู 642)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 : [13 พ.ย. 2566]
  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 2566 - 2570 : [2 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ : [5 ก.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [17 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 : [12 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) : [10 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม