สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00037
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00591
เดือนก่อน 00602
ปีนี้ 01193
ปีก่อน 03203
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2 - 1 ก.พ. 2567(ดู 74) 
  ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนพิจารณาร่างแผนฯ - 31 ม.ค. 2567(ดู 69) 
  สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 30 ม.ค. 2567(ดู 70) 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1 - 16 ม.ค. 2567(ดู 71) 
  แบบรายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 9 ม.ค. 2567(ดู 103) 
  ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗ - 5 ม.ค. 2567(ดู 95) 
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม รอบ 2 - 31 ธ.ค. 2566(ดู 72) 
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 17 ส.ค. 2566(ดู 149) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก ฯ - 3 ส.ค. 2566(ดู 235) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้านบ้านขี้เหล็ก)  - 3 ส.ค. 2566(ดู 196) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 252) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 222) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 233) 
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 216) 
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองขุมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางนานายคำพา ธุลี ถึงที่นานางลำพูน เบญจขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปฏิบัติงานทาสีป้ายคัตเอาท์ อบต.ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทาสีป้ายคัตเอาท์ อบต.ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทางบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-02
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ และบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-10
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-08

ภาพกิจกรรม

ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗ (ดู 114)

โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู 115)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด (ดู 119)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 181)

ยางพารา (ดู 757)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 : [13 พ.ย. 2566]
  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 2566 - 2570 : [2 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ : [5 ก.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [17 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 : [12 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) : [10 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม