สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.huayhinlad.go.th โทร 043-030117
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำบลห้วยหินลาด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00010
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00168
เดือนก่อน 00168
ปีนี้ 00897
ปีก่อน 04320
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทำบุญตักบาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด - 15 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง - 11 พ.ค. 2566(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น - 9 พ.ค. 2566(ดู 6) 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ - 12 เม.ย. 2566(ดู 12) 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล  - 11 เม.ย. 2566(ดู 10) 
  ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน - 10 เม.ย. 2566(ดู 13) 
  กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 10 เม.ย. 2566(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๔ ฯ - 1 มี.ค. 2566(ดู 17) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 ก.พ. 2566(ดู 18) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง - 9 ก.พ. 2566(ดู 17) 
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 16) 
  ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง - บ้านคำแม่เเส่ง - 3 ก.พ. 2566(ดู 18) 
  ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 - 25 ม.ค. 2566(ดู 18) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง-บ้านคำแม่แส่ง ม.4 - 25 ม.ค. 2566(ดู 18) 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1/2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 51) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 - 13 พ.ย. 2563(ดู 235) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563 - 14 ส.ค. 2563(ดู 265) 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1 - 7 ส.ค. 2563(ดู 275) 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 31 ก.ค. 2563(ดู 272) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 - 11 มิ.ย. 2563(ดู 319) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563 - 11 ก.พ. 2563(ดู 241) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23
  จ้างก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-09
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บย ๖๙๑๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-26
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-24
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน นายจันญา คำสมศรี บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-03
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนโพธิ์-บ้านน้ำคำน้อย บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-03
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้าน นางหวัน รักษาธรรม ถึงโรงเรียนบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-04

ภาพกิจกรรม

ตักบาตรอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด (ดู 6)

Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือก (ดู 4)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ยางพารา (ดู 507)

กระเป๋าถัก (ดู 362)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 2566 - 2570 : [2 ต.ค. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [17 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 : [12 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) : [10 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [7 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 : [4 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม