องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายรัฐศาสตร์ โสดารัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0830811797


นางสาวจุฑามาศ คำโนนม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0621211549


นายอภิชาต สุวรรณธาดา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0935218298


นายวิเชียร แพงทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
เบอร์โทร : 0612879463