องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   12 ม.ค. 2565 101
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565   12 ม.ค. 2565 82