องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อบต.ห้วยหินลาด   3 ต.ค. 2565 32
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ อบต.ห้วยหินลาด   1 ต.ค. 2565 33
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรโยธา อบต.ห้วยหินลาด   6 เม.ย. 2565 27
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยหินลาด   3 มี.ค. 2565 32
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   1 พ.ย. 2564 103
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   28 ต.ค. 2564 113
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักนักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ห้วยหินลาด   28 ต.ค. 2564 75
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อบต.ห้วยหินลาด   22 ต.ค. 2564 80
คู คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งจัดเก็บรายได้ อบต.ห้วยหินลาด   30 ก.ย. 2564 78
คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน   22 เม.ย. 2564 195
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยหินลาด   6 เม.ย. 2564 211