องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 2

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2567   5 ม.ค. 2567 7
คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2567   5 ม.ค. 2567 9
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 2567   5 ม.ค. 2567 10
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อบต.ห้วยหินลาด   3 ต.ค. 2565 61
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ อบต.ห้วยหินลาด   1 ต.ค. 2565 67
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรโยธา อบต.ห้วยหินลาด   6 เม.ย. 2565 59
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยหินลาด   3 มี.ค. 2565 66
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   1 พ.ย. 2564 152
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   28 ต.ค. 2564 174
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักนักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ห้วยหินลาด   28 ต.ค. 2564 104
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อบต.ห้วยหินลาด   22 ต.ค. 2564 112
คู คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งจัดเก็บรายได้ อบต.ห้วยหินลาด   30 ก.ย. 2564 108
คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน   22 เม.ย. 2564 218
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยหินลาด   6 เม.ย. 2564 254