องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายธนบรรณ น้ำกระจาย
นายก อบต.
เบอร์โทร : 0810689425


นายคำสิงห์ เสนามาตย์
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 085114435


นายสมิ เสาเสาร์
รอง นายก อบต.
เบอร์โทร : 092546117


นางศศิธร สุมา
เลขาฯนายก อบต.
เบอร์โทร : 0833262290


นายพีรพงษ์ ธิโกศรี
รองปลัด อบต รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ห้วยหินลาด
เบอร์โทร : 0885498545