องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

แผนป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนการป้องกันการทุจริต ปี2567   10 ต.ค. 2566 13
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2566 - 2570)   6 ต.ค. 2565 60
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566   3 ต.ค. 2565 58
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   1 ต.ค. 2564 107
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   10 ต.ค. 2563 158
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   10 ต.ค. 2562 160