องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   7 เม.ย. 2566 6
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 95
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   19 ต.ค. 2563 99