องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6เดือน   4 เม.ย. 2566 164
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 158
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   19 ต.ค. 2563 139