องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เนื่องใน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เนื่องใน

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม  2565 นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหินลาด เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายวิเชียร แสนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหินลาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ : 16 สิงหาคม 2565   View : 331