องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 143
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   6 มี.ค. 2566 50
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 50
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 2565 51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค.2565   5 เม.ย. 2565 128
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.พ. 2565   7 มี.ค. 2565 108
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ม.ค.2565   2 ก.พ. 2565 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธ.ค 2564   27 ธ.ค. 2564 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พ.ย 2564   30 พ.ย. 2564 92
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 94