องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางณัฐกาญน์ ชนะพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
เบอร์โทร : 0981610163


นางสาวศิริพันธุ์ วิชัย
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0928806019