องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 3

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2567   26 ธ.ค. 2567 114
ประมวลจริยธรรม-สมาชิก 2567   25 ธ.ค. 2567 209
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2567   7 พ.ย. 2567 111
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   25 มี.ค. 2567 215
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   25 มี.ค. 2567 46
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   25 มี.ค. 2567 23