องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพิ้นที่ตำบลห้วยหินลาด...

8 มิ.ย. 2566 339
ยางพารา

ยางพารา ตำบลห้วยหินลาด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำ.....

10 พ.ย. 2560 917
กระเป๋าถัก

กระเป๋าถัก ...

10 พ.ย. 2560 450