องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 พ.ย. 2565 22
แบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ต.ค. 2564 60
แบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ก.ย. 2563 112