องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื่้นที่กองทุน Long Term Care 23 พ.ค. 2567 2
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 20 พ.ค. 2567 4
โครงการครอบครัวอบอุ่นพิชิตโรคเรื้องรัง 20 พ.ค. 2567 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 9 พ.ค. 2567 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 พ.ค. 2567 26
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1 16 เม.ย. 2567 8
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ 10 เม.ย. 2567 48
ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ 9 เม.ย. 2567 45
แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีเหตฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 5 เม.ย. 2567 55
รับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 3 เม.ย. 2567 46
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗ 18 มี.ค. 2567 78
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 1 18 มี.ค. 2567 58
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2 4 มี.ค. 2567 52
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 2567 43
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 9 ก.พ. 2567 26
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2 1 ก.พ. 2567 205
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนพิจารณาร่างแผนฯ 31 ม.ค. 2567 199
สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 30 ม.ค. 2567 206
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1 16 ม.ค. 2567 208
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน 10 ม.ค. 2567 13
แบบรายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 9 ม.ค. 2567 234
ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗ 5 ม.ค. 2567 228
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม รอบ 2 31 ธ.ค. 2566 220
นายธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย 13 ธ.ค. 2566 62
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 ธ.ค. 2566 90
โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 2566 84
ออกตรวจที่ทำแปลงผักเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กล้าโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด 22 พ.ย. 2566 107
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 13 พ.ย. 2566 103
ต้อนรับ พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๔) 10 พ.ย. 2566 90
มอบเข็มชุมชนยั่งยืนโดยพลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 24 ต.ค. 2566 103