องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   5 ม.ค. 2566 38
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 72
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   6 ม.ค. 2564 132