องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคคล ปี2567   5 ม.ค. 2567 24
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   5 ม.ค. 2566 82
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 116
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564   6 ม.ค. 2564 170