องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเด็.....

1 ก.พ. 2565 345