องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566   10 เม.ย. 2566 46
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   10 ม.ค. 2566 36
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565   31 มี.ค. 2565 97
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   19 ต.ค. 2563 43
ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564   10 ม.ค. 2561 129
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564   10 ม.ค. 2561 157