องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินงบประมาณประจำปี 2566   20 มี.ค. 2567 51
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566   13 พ.ย. 2566 220
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   12 เม.ย. 2566 287
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 157