องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี2567   4 เม.ย. 2567 110
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566   11 ต.ค. 2566 30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   18 ต.ค. 2565 75
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   18 ต.ค. 2564 121