องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 16 มิ.ย. 2566 31
ขอเขิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 9 มิ.ย. 2566 26
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 20 พ.ค. 2566 27
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 16 พ.ค. 2566 25
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 ก.พ. 2566 27
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 2566 27
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1/2565 15 พ.ย. 2565 91
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2565 17
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 28 ก.ย. 2565 18
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 26 ก.ย. 2565 18
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 22 ก.ย. 2565 18
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 18 ก.ย. 2565 16
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยมี่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 14 ส.ค. 2565 21
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565 19
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 5 ส.ค. 2565 20
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 28 มิ.ย. 2565 17
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 13 พ.ค. 2565 16
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 25 ม.ค. 2565 18
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 19 ม.ค. 2565 19
ขอเชิญประชุมสภาครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564 17
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 23 มิ.ย. 2564 17
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 3 พ.ค. 2564 19
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10 ก.พ. 2564 17
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 5 ม.ค. 2564 17
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 13 พ.ย. 2563 272
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563 14 ส.ค. 2563 304
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1 7 ส.ค. 2563 306
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 31 ก.ค. 2563 302
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 11 มิ.ย. 2563 345
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563 11 ก.พ. 2563 271