องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 2567 83
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 26 เม.ย. 2567 82
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2567 19 เม.ย. 2567 81
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2567 7 ก.พ. 2567 82
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2567 1 ก.พ. 2567 78
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ ศ. 2566 17 พ.ย. 2566 80
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ส. 2566 10 พ.ย. 2566 80
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 29 ก.ย. 2566 16
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2566 27 ก.ย. 2566 11
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 23 ก.ย. 2566 14
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2566 15 ก.ย. 2566 15
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 16 ส.ค. 2566 13
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พศ. 2566 14 ส.ค. 2566 13
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ. ศ. 2566 4 ส.ค. 2566 12
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 16 มิ.ย. 2566 414
ขอเขิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 9 มิ.ย. 2566 360
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 20 พ.ค. 2566 346
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 16 พ.ค. 2566 332
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 ก.พ. 2566 343
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 2566 337
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1/2565 15 พ.ย. 2565 590
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2565 75
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 28 ก.ย. 2565 80
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 26 ก.ย. 2565 79
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 22 ก.ย. 2565 89
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 18 ก.ย. 2565 89
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยมี่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 14 ส.ค. 2565 86
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565 78
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 5 ส.ค. 2565 84
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 28 มิ.ย. 2565 77