องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวจันทร์ทิพย์ ผารัตน์
ผอ.การกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0844967936


นางเบญจลักษณ์ โสดารัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-3319474


นางสาวดาริกา สุนน้ำเที่ยง
ครู
เบอร์โทร : 098-0977330


นางสุกัญญา พันธ์ดี
ครู
เบอร์โทร : 082-8459286


นางสาวณภาดาภร สีหานาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0870456016


นางสาวนฤมล แก้วภูมิแห่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0817770750


นางสาวเกศรา ป้องสนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-8255149


นางอุดม ไหว้ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเยาวชน
เบอร์โทร : 082-8635055


นายคำพัน ธิโกษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-3736309


นางสาวสุภาพร เสนามาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 063-1651564