องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2566   11 ต.ค. 2565 26
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2565   14 ต.ค. 2564 25