องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี2566   27 ต.ค. 2566 13
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)   19 เม.ย. 2566 394
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   1 มี.ค. 2565 127
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 102
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 100
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ 2564   22 เม.ย. 2564 236