องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 5

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ขั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดกิจกรรม มาตรการ No Gift Policy โดย นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
View : 600