องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 11

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
วันที่ 5  มกราคม นายธนบรรณ  น้ำกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด       เป็นประธานการประชุม เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
View : 85