องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม2566)   3 เม.ย. 2566 58
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม2565)   31 มี.ค. 2565 156
สรุปติดตามแผนพัฒนา 63(ต.ค.-มี.ค)ITA เมษายน ห้วยฯ (   5 มี.ค. 2564 142
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม2564)   31 มี.ค. 2563 97