องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ12เดือน   7 พ.ย. 2566 24
รายงานผลการดำเนินการรป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   7 ต.ค. 2565 72
รายงานผลการดำเนินการรป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   1 พ.ย. 2564 101
รายงานผลการดำเนินการรป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   12 เม.ย. 2564 78
รายงานผลการดำเนินการรป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   19 ต.ค. 2563 144
รายงานผลการดำเนินการรป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   30 ก.ย. 2563 151