องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 142