องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 3

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   6 ต.ค. 2563 176