องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนายธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดเป็นประธานในพิธีเปิด มีพันเอกยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ..... วันที่ 10 เม.ย. 2567 (ดูู 22)

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จากสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด นำโดยนายธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จากสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี พล.ต.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผบ.มทบ.๒๗ ที่เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธี "รับพระ..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 34)

ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่อบต.ห้วยหินลาด ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลของอาคารสำนักงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ..... วันที่ 5 ม.ค. 2567 (ดูู 250)

โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 251)

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 92)

Kick off ปลูกผักปลอดภัยสนับสนุนการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด

Kick off ปลูกผักปลอดภัยสนับสนุนการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด (หัวโทนโมเดล) ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองนาคำ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 31)

ต้อนรับ พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๔)

๑๐ พฤศจิกายน... วันที่ 10 พ.ย. 2566 (ดูู 59)

รับมอบเข็มชุมชนยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบเข็มชุมชนยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำชุมชน หัวหน้าคุ้ม อสม. ในโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาด... วันที่ 24 ต.ค. 2566 (ดูู 68)

ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ รมว.กค. ตรวจเยี่ยมโครงการโครงการ “ชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติดแบบครบวงจร” ตำบลห้วยหินลาด (นาคาพิทักษ์รักประชา)

ท่านนายธนบรรณ  น้ำกระจาย  นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ในนามตัวแทนพลังชุมชนตำบลห้วยหินลาด  ขออนุญาตนำเสนอ  โครงการ  “ชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติดแบบครบวงจร” ตำบลห้วยหินลาด  สืบเนื่องจากสภาวะปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสังคมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งถือ..... วันที่ 9 ต.ค. 2566 (ดูู 125)

รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖

รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 102)

โครงการชุมชนยั่งยืนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับสถาณีตำรวจภูธรหัวโทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองแวง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุุุุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดเป็นอย่างสูง..... วันที่ 31 ก.ค. 2566 (ดูู 98)

โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566    เวลา 08.30 น. นายธนบรรณ  น้ำกระจาย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวโทน กำนัน ..... วันที่ 1 มิ.ย. 2566 (ดูู 131)

ตักบาตรอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ทำพิธีเปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และได้ทำบุญ..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 235)

Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือก

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ชุมชน ได้จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ภายใต้แคมเปญ “ไทยโ..... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 149)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 66)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ และพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างและ ส.อบต.ร่วมรดน้ำดำหัวท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย พร้อมรับพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และถือปฏิบ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 54)

"โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ"

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๓๐น.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด นำโดย นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน ภ.จว ร้อยเอ็ด  ตำรวจภูธรภาค ๔พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เข้าร่วม "โค..... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 60)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2566

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหินลาด จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยมีท่านธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.อุทัย กมลศิ..... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 58)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ห้วยหินลาด กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มีการแข่งขัน ดังนี้ 1) การแข่งขันร้อยลูกปัด อายุ 2-3 ปี ทีมละ 2 คน 2) การแข่งขันจับคู่ภาพ อายุ 3-4 ปี ทีมละ 2 คน ..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 65)

โครงการอมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้นำคณะ อสม.เข้าศึกษาดูงาน โครงการอมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกอง์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 58)