องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการชุมชนยั่งยืนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับสถาณีตำรวจภูธรหัวโทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองแวง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุุุุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดเป็นอย่างสูง..... วันที่ 31 ก.ค. 2566 (ดูู 13)

โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566    เวลา 08.30 น. นายธนบรรณ  น้ำกระจาย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวโทน กำนัน ..... วันที่ 1 มิ.ย. 2566 (ดูู 38)

ตักบาตรอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ทำพิธีเปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และได้ทำบุญ..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 60)

Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือก

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ชุมชน ได้จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ภายใต้แคมเปญ “ไทยโ..... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 29)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 25)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ และพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างและ ส.อบต.ร่วมรดน้ำดำหัวท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย พร้อมรับพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และถือปฏิบ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 24)

"โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ"

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๓๐น.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด นำโดย นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน ภ.จว ร้อยเอ็ด  ตำรวจภูธรภาค ๔พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เข้าร่วม "โค..... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 28)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2566

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหินลาด จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยมีท่านธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.อุทัย กมลศิ..... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 26)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ห้วยหินลาด กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มีการแข่งขัน ดังนี้ 1) การแข่งขันร้อยลูกปัด อายุ 2-3 ปี ทีมละ 2 คน 2) การแข่งขันจับคู่ภาพ อายุ 3-4 ปี ทีมละ 2 คน ..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 27)

โครงการอมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้นำคณะ อสม.เข้าศึกษาดูงาน โครงการอมรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกอง์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 26)

กิจกรรกล่าวต้อนรับ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และพนักงานส่วนตำบลห้วยหินลาด  ได้ร่วมกิจกรรกล่าวต้อนรับ  นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ  พบปะเยี่ยมเยือน และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กลับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ณ  ห้องประช..... วันที่ 20 ธ.ค. 2565 (ดูู 142)

การรับมอบประกาศเกียรติคุณ (ITA) อบต.ห้วยหินลาด

การรับมอบประกาศเกียรติคุณ (ITA)     วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักปลัด นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบป..... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 54)

อบต.ห้วยหินลาด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ..... วันที่ 6 ธ.ค. 2565 (ดูู 54)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะเปียกอย่างยั่งยืน อบต.ห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและขยะเปียกอย่างยั่งยืน  ประจำปี2566 เมื่อวันที่ 25 พฤสจิกายน 2565  นำโดยนายธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จึงได้มอบถังขยะสีดำให้ครบทุกครัวเรือนภายในตำบลห้วยหินลาด เป็นการคัดแยกขยะจา..... วันที่ 25 พ.ย. 2565 (ดูู 64)

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดออกโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย สภ.หัวโทน และ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกพบปะประชาชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมูบ้าน... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 83)

โครงการกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2565

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่ในสังคม  ชุมชนมาเป็นเวลานาน  และทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ  เนื่องด้วยการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  ประเพณี  และวัฒนธรรมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง  และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้สถาบันครอบครั..... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 88)

โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

23  สิงหาคม  2565  สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหินลาด ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี2565 เพื่อการขับเคลื่อนงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกั..... วันที่ 23 ส.ค. 2565 (ดูู 74)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2565

16 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงและคนพิการอายุตำบลห้วยหินลาด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ และคนพิการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจากคุณชรัญญา เขียวสระคู ตำแหน่งเ..... วันที่ 16 ส.ค. 2565 (ดูู 49)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระร..... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 57)

จัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่า และยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นการถวายความจงรักภัคดี และจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงาน เพื่อส่ง..... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 67)