องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ตักบาตรอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ตักบาตรอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ทำพิธีเปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และได้ทำบุญตักบาตรศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 270