องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการชุมชนยั่งยืนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการชุมชนยั่งยืนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับสถาณีตำรวจภูธรหัวโทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองแวง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุุุุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดเป็นอย่างสูง เราจะเดินสู่เป้าหมายอันสูงสุุุด เพื่อพี่น้องประชาชนของเรา และเราจะทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นในตำบลเรา อย่างที่สุด
ขอขอบคุณทีมงานพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่อบต.ที่มาช่วยงาน ทั้ง 3 วัน ขอบคุณมากค่ะ
วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566   View : 129