องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 มิถุนายน 2566    เวลา 08.30 น.
นายธนบรรณ  น้ำกระจาย (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด 

พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน  เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566  

ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยหินลาด
วันที่ : 1 มิถุนายน 2566   View : 39