องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
สมัยประชุมสามัญ   ครั้งที่  1/ 2563
วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 เวลา  09.00 น.
  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563   View : 272
ข่าวสภาฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 345)
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยที่3 ครั้งที่1  (ดู 306)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 272)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  (ดู 302)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/ 2563  (ดู 304)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/ 2563  (ดู 272)
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1/2565  (ดู 91)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :