องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.3 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 466)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1172)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1021)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 384)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 550)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 405)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 536)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :