องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม (Triple P) ประจำปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม (Triple P) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ท่านนายก ธนบรรณ น้ำกระจาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างวินัยเชิงบวก โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม (Triple P) ประจำปี ๒๕๖๖
ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการมาถึงกิจกรรมที่ ๔ สร้างเด็กเก่ง๒ แล้ว ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย เป็นที่เรียบร้อย
กองการศึกษา ขอขอบคุณนายกฯ ผู้บริหารทุกท่าน และโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 466)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1172)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1021)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 384)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 550)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 405)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 536)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :