องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัดอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัดอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจายพร้อมด้วยรองนายก ประธานสภาอบต. นำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง เข้าทัศนศึกษา ณ วัดภูกุ้มข้าว ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และสถานแสดงพันธ์ุปลา บึงผลาญชัย และหอโหวต เพื่อให้เด็กเล็กได้สร้างประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน กล้าแสดงออก มีความสุข ช่วยเหลือตนเองได้ ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัดอบต.ห้วยหินลาด ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ แห่ง
โพสโดย :   วันที่ : 10 สิงหาคม 2566   View : 155
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 599)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1303)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1134)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 496)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 644)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 510)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 628)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :