องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดแก้ไขปัญหายาเสพติด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: โครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับสถาณีตำรวจภูธรหัวโทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองแวง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุุุุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลห้วยหินลาดเป็นอย่างสูง เราจะเดินสู่เป้าหมายอันสูงสุุุด เพื่อพี่น้องประชาชนของเรา และเราจะทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นในตำบลเรา อย่างที่สุด
ขอขอบคุณทีมงานพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่อบต.ที่มาช่วยงาน ทั้ง 3 วัน ขอบคุณมากค่ะ
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566   View : 18
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 466)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1172)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1021)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 384)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 550)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 405)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 536)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :