องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง-บ้านขี้เหล็ก รอ.ถ.๑๙๔-๐๓ (ช่วงเข้าหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก)
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3 (จรรยา)   วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 320
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู 455)
ประกาศประกวดราคา  (ดู 475)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5  (ดู 658)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4  (ดู 655)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1  (ดู 967)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12  (ดู 637)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  (ดู 709)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :