องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ชุมชน ได้จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ภายใต้แคมเปญ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศโดยมีการถือป้ายรณรงค์ ให้ความรู้ให้กับประชาชน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุด
หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566   View : 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 427)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1125)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 984)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 353)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 518)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 373)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 498)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :