องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทำบุญตักบาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทำบุญตักบาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ทำพิธีเปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายธนบรรณ  น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และได้ทำบุญตักบาตรศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยหินลาด
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 427)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1125)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 984)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 353)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 518)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 373)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 498)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :