องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ และพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างและ ส.อบต.ร่วมรดน้ำดำหัวท่านนายกธนบรรณ น้ำกระจาย พร้อมรับพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ
โพสโดย :   วันที่ : 12 เมษายน 2566   View : 81
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 562)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1270)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1104)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 474)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 619)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 488)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 603)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :