องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และคนพิการตำบลห้วยหินลาด  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ในวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๖   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีร่างกายแข็งแรง สามารถดูแลสุขภาพและปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากคุณชรัญญา  เขียวสระคู  เจ้าพนักงานสาธารณสุขวิชาชีพชำนาญการ  มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายโครงการในครั้งนี้
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 11 เมษายน 2566   View : 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 427)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1125)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 984)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 353)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 518)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 373)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 498)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :