องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ท่านธนบรรณ น้ำกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เตรียมความพร้อมในการออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำใช้ โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะช่วงนี้ประชาชนบางหมู่บ้านเริ่มประสบกับภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ พนักงาน จึงนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแล้ง หรือขาดแคลนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 10 เมษายน 2566   View : 35
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 466)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1172)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1021)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 384)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 550)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 405)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 536)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :