องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมส่งเสริมพัฒาคุณภาพชีวิตคนพิการ) พร้อมด้วยนางณัฐกาญน์ ขนะพันธ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่บ้านนายคำแหง คันทัพไทย บ้านขี้เหล็ก ม.๑๑ เพื่อสำรวจสภาพบ้านคนพิการที่มีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อที่จะของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านต่อไป
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 14 มีนาคม 2566   View : 57
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 515)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1228)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1070)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 432)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 587)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 453)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 572)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :