องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง - บ้านคำแม่เเส่ง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง - บ้านคำแม่เเส่ง

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง - บ้านคำแม่เเส่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง

เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566   View : 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู 432)
ประกาศประกวดราคา  (ดู 455)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5  (ดู 631)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4  (ดู 629)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1  (ดู 942)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12  (ดู 611)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  (ดู 681)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :