องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการทำหมันแมวและสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ในวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2566
 
ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป????
ให้เจ้าของสัตว์นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับบริการ
ให้งดน้ำ งดอาหาร สุนัข-แมว ก่อนที่จะมารับบริการ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 04-3030-117ต่อ 12 สำนักปลัด
โพสโดย : อภิญญา   วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566   View : 77
ข่าวประชาสัมพันธ์
แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล  (ดู 543)
การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย  (ดู 1253)
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561  (ดู 1090)
ประกาศรับสมัครบุุคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ท้องถิ่น  (ดู 459)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 606)
ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (ดู 472)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนักงาน อบต.ห้วยหินลาด  (ดู 591)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :