องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือก


ออนไลน์ : 2

Gallery :: Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือก
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ชุมชน ได้จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ภายใต้แคมเปญ “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”
หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566   View : 29