องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด Privacy Policy


ออนไลน์ : 8

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด Privacy Policy วันที่ โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   5 ม.ค. 2566 77