องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

Huayhinlad Subdistrict Administrative Organization

การจัดการองค์ความรู้ KM


ออนไลน์ : 4

การจัดการองค์ความรู้ KM วันที่ โหลด
สมรรถนะประจำผู้บริหาร   23 ก.ค. 2564 170
สมรรถนะประจำสายงาน   23 ก.ค. 2564 161
สมรรถนะหลัก   23 ก.ค. 2564 167
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   16 ต.ค. 2563 182