ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14 ก.พ. 63 20
ประกาศประกวดราคา 14 ก.พ. 63 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯ 21 พ.ค. 62 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 23 เม.ย. 62 106
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 99
ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 334
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 62 104
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 22 ม.ค. 62 87
ประกาศราคากลาง ประปา ม.4 22 ม.ค. 62 84
ประกาศประกวดราคา ประปา ม.3 22 ม.ค. 62 108
ประกาศประกวดราคาประปา ม.4 22 ม.ค. 62 95
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 22 ม.ค. 62 86
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 119
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 20 ธ.ค. 61 110
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 129
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง 20 ธ.ค. 61 85
ประกาศกำหนดราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 19 ธ.ค. 61 82
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 5 พ.ย. 61 134
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 17 เม.ย. 61 145
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านหน้าอาคาร อบต.ห้วยหินลาด 26 ก.พ. 61 190
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 14 ก.พ. 61 202
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1 12 ก.พ. 61 390
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12 12 ก.พ. 61 175
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5 30 ม.ค. 61 194
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 30 ม.ค. 61 206
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 0 -1957 61
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 0 -1957 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ฯ 0 -1957 7