ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เม.ย. 64 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 มี.ค. 64 109
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 24 ก.พ. 64 94
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 18 ก.พ. 64 122
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 18 ก.พ. 64 116
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 5 ก.พ. 64 121
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง Asphalt Concrete ฯ 1 ก.พ. 64 102
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 29 ม.ค. 64 74
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ ไปบ้านมะกอกฯ 28 ก.ย. 63 99
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองยางน้อยฯ 21 ก.ย. 63 91
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางข้างบ้าน นายอุดม อังคะ เป็นต้นไป 21 ก.ย. 63 103
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๕ 21 ก.ย. 63 96
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ คุ้มหนองบก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้าน นายเสถียร ทารินทา 21 ก.ย. 63 111
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ไป ศพด.เบญจคาม 21 ก.ย. 63 98
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้านบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 63 131
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้าบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 63 126
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้านบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 20 เม.ย. 63 142
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้าบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 20 เม.ย. 63 154
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14 ก.พ. 63 178
ประกาศประกวดราคา 14 ก.พ. 63 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯ 21 พ.ค. 62 188
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 23 เม.ย. 62 216
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 194
ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 508
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 62 214
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 22 ม.ค. 62 191
ประกาศราคากลาง ประปา ม.4 22 ม.ค. 62 177
ประกาศประกวดราคา ประปา ม.3 22 ม.ค. 62 225
ประกาศประกวดราคาประปา ม.4 22 ม.ค. 62 201
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 22 ม.ค. 62 197