ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑ ไปบ้านมะกอกฯ 28 ก.ย. 63 0
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองยางน้อยฯ 21 ก.ย. 63 2
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางข้างบ้าน นายอุดม อังคะ เป็นต้นไป 21 ก.ย. 63 3
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ ๕ 21 ก.ย. 63 3
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ คุ้มหนองบก ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไปบ้าน นายเสถียร ทารินทา 21 ก.ย. 63 3
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ไป ศพด.เบญจคาม 21 ก.ย. 63 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้านบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 63 42
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้าบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 1 พ.ค. 63 33
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้านบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 20 เม.ย. 63 47
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphasltic Concrete สายทางจากปากทางเข้าบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ไปบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหินลาด 20 เม.ย. 63 51
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14 ก.พ. 63 68
ประกาศประกวดราคา 14 ก.พ. 63 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯ 21 พ.ค. 62 101
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 23 เม.ย. 62 155
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 139
ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 416
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 62 142
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 22 ม.ค. 62 132
ประกาศราคากลาง ประปา ม.4 22 ม.ค. 62 125
ประกาศประกวดราคา ประปา ม.3 22 ม.ค. 62 157
ประกาศประกวดราคาประปา ม.4 22 ม.ค. 62 137
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 22 ม.ค. 62 127
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 167
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 20 ธ.ค. 61 150
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 188
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง 20 ธ.ค. 61 129
ประกาศกำหนดราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 19 ธ.ค. 61 128
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 5 พ.ย. 61 172
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 17 เม.ย. 61 190
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านหน้าอาคาร อบต.ห้วยหินลาด 26 ก.พ. 61 253