ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯ 21 พ.ค. 62 44
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 23 เม.ย. 62 79
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 77
ประกาศกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 17 เม.ย. 62 273
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 62 81
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 22 ม.ค. 62 67
ประกาศราคากลาง ประปา ม.4 22 ม.ค. 62 67
ประกาศประกวดราคา ประปา ม.3 22 ม.ค. 62 90
ประกาศประกวดราคาประปา ม.4 22 ม.ค. 62 78
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 22 ม.ค. 62 70
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 100
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 20 ธ.ค. 61 93
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 61 107
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ 7 - บ้านหนองสิม เขตตำบลเมืองทุ่ง 20 ธ.ค. 61 65
ประกาศกำหนดราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 19 ธ.ค. 61 66
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 5 พ.ย. 61 117
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 17 เม.ย. 61 131
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านหน้าอาคาร อบต.ห้วยหินลาด 26 ก.พ. 61 166
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่ 2 - หมู่ 10 26 ก.พ. 61 225
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 14 ก.พ. 61 163
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 14 ก.พ. 61 181
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1 12 ก.พ. 61 348
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12 12 ก.พ. 61 156
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านคำแม่แส่ง หมู่ที่ 5 30 ม.ค. 61 179
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 30 ม.ค. 61 181
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 0 -1957 41
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 0 -1957 54